หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา ขนาด 8 นิ้ว ที่จ่ายให้ห้องล้างหม้อกาว กองมวนและบรรจุ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำประปา ขนาด 8 นิ้ว ที่จ่ายให้ห้องล้างหม้อกาว กองมวนและบรรจุ อาคาร B-02 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..