หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ของสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้

..เพิ่มเติม..