หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.8) No. 4...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) จัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับเครื่องบรรจุซอง G.D X-500 (7.8) No. 4 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 19 รายการ

..เพิ่มเติม..