หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้อShaft for Printing Cylinder 1,200 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8...

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้อShaft for Printing Cylinder 1,200 ม.ม. จำนวน 5 ชุด สำหรับใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบกราเวีย 8 สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์เอกสารแบบ รร.1+รร.2

..เพิ่มเติม..