หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน ๔ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [(ม.56)(2)(ข)]

..เพิ่มเติม..