หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ยสท. รับมอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน แก่ รพ.สวนเบญจกิติฯ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

ยสท. รับมอบเครื่อง Oxygen High Flow พระราชทาน แก่ รพ.สวนเบญจกิติฯ ผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา

หมวดหมู่ :

           เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ยสท. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เข้าร่วมประกอบพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน “เครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow)” จำนวน 1 เครื่อง แก่โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระกียรติ ๘๔ พรรษา
          ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ)” ให้จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์” (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาล สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นการเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ )” ขึ้น เพื่อคอยช่วยเหลือในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโรค COVID-19 ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ ตลอดจนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการพยาบาล ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..