หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำพร้อมขนส่งน้ำเสียไปกำจัดทิ้ง อาคาร B-02 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2565

จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดรางระบายน้ำพร้อมขนส่งน้ำเสียไปกำจัดทิ้ง อาคาร B-02 ฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2565

..เพิ่มเติม..