หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเผยแพร่แผนงานจัดซื้อเครื่องลดความชื้นสัมพัทธ์พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปีงบประมาณ 2565

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..