หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. - มิ.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 ...

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2564 ประจำไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 กองจัดหาในประเทศ ฝ่ายจัดหาและรักษาพัสดุ การยาสูบแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ

..เพิ่มเติม..