หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) อะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (AS/RS) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) อะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (AS/RS) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 รายการ

..เพิ่มเติม..