หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (AS/RS) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 รายการ

ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องจักรระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายหีบบุหรี่สำเร็จรูปอัตโนมัติ (AS/RS) ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 14 รายการ

..เพิ่มเติม..