หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: วิธีเฉพาะเจาะจงเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องทดสอบคุณภาพทางฟิสิกส์ของบุหรี่ CERULEAN QTM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ รายการ

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ (แบบ รร.1,2) ซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องทดสอบคุณภาพทางฟิสิกส์ของบุหรี่ CERULEAN QTM ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๔ รายการ

..เพิ่มเติม..