หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อ/จ้าง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง ภายในวงเงินไม่เกิน 500,000.00 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานยาสูบเพชรบูรณ์

..เพิ่มเติม..