หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) โรงอบใบยาเด่ยชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินเกิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564) โรงอบใบยาเด่ยชัย

..เพิ่มเติม..