หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

เหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานขับรถโฟล์คลิฟท์ลำเลียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นรองรับ (Pallet) และอื่นๆ พร้อมอุปกรณ์ ณ กองคลังผลิตภัณฑ์ สาขาโรจนะ ฝ่ายขาย ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..