หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ของสำนักงานยาสูบสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อและจัดจ้างค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..