หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมก้านใบยา และจัดเตรียมสารปรุงฯ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่าง ๆ จำนวน 3 รายการ ของฝ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมก้านใบยา และจัดเตรียมสารปรุงฯ ของฝ่ายผลิตด้านใบยา ปี 2565

..เพิ่มเติม..