หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90E หมายเลข 1, 2, 5, 6, 9,...

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้ออะไหล่ในการทำ Planned Maintenance สำหรับใช้กับกลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS 90E หมายเลข 1, 2, 5, 6, 9, และ 10 ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 รายการ

..เพิ่มเติม..