หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000...

ประกาศราคากลาง – ซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน 3,840 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..