หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 13 ชุด และปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..