หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120x24.4 มม. Menthol 3.75 มก. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ...

ประกาศราคากลาง – ซื้อก้นกรองเมนทอลสำเร็จรูป ขนาด 120×24.4 มม. Menthol 3.75 มก. ที่มีค่าความดันแตกต่าง 280 มม.มาตรน้ำ หุ้มด้วยกระดาษ Plug Wrap 6,000 CU จำนวน 24,012,800 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..