หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ของกองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ของกองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริการกลาง การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..