หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผู้ว่าการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น จากบริษัท อัคโทเร็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ว่าการ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น จากบริษัท อัคโทเร็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

หมวดหมู่ :

       นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น จาก นายนครินทร์ เย็นทรวง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัคโทเร็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการแพทย์และการพยาบาลของโรงพยาบาลสวนเบญจกิติฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสวนเบญจกิติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..