หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด ๓๔ กรัม/ตร.ม. ความกว้าง ๕๗๐ มม. ความยาว ๘,๕๐๐ ม....

ประกาศราคากลาง กระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด ๓๔ กรัม/ตร.ม. ความกว้าง ๕๗๐ มม. ความยาว ๘,๕๐๐ ม. จำนวน ๑,๙๐๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..