หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง Self Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน...

ประกาศราคากลาง Self Adhesive Tear Strip ขนาด ๑.๖ มิลลิเมตร x ๑๖,๐๐๐ เมตร จำนวน ๓,๘๔๐ ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..