หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบฯ2564 โดยวิธีคัดเลือก

จ้างที่ปรึกษาวิจัยประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้บริโภคบุหรี่ของ ยสท. และคู่แข่งขันและคู่ค้า ร้านค้าแบบดั้งเดิม (TT) และร้านค้าแบบสมัยใหม่ (MT) ประจำปีงบฯ2564 โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..