หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย POS และระบบ VAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย POS และระบบ VAT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..