หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับ รมช.เกษตรฯ และคณะ หารือแนวทางสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างยั่งยืน

การยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับ รมช.เกษตรฯ และคณะ หารือแนวทางสร้างอาชีพให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างยั่งยืน

หมวดหมู่ :

นายภาณุพล  รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ต้อนรับ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าหารือถึงความร่วมมือในการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อหาแนวทางสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้เกษตรกรชาวไร่ยาสูบอย่างยั่งยืน เพื่อชดเชยรายได้ที่ลดลงจากผลกระทบด้านการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิต โดยมีรองผู้ว่าการด้านใบยา รองผู้ว่าการด้านการตลาด ผู้ชำนาญการปรุง และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายตลาด สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..