หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง - ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 630,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศราคากลาง – ซื้อ Cellulose Acetate Tow จำนวน 630,000 กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..