หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย คว้าอันดับที่ 5 ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

การยาสูบแห่งประเทศไทย คว้าอันดับที่ 5 ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร

หมวดหมู่ :
คณะทำงานรายงานผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร ขอประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (CG & Leadership) ของ ยสท. ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โดย ยสท. ได้คะแนน 2.560 ซึ่งเป็นลำดับที่ 5 จากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 34 หน่วยงาน  และมีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 0.6280 คะแนน ถือว่าเป็นรัฐวิสาหกิจที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณที่ผ่านมา เป็นลำดับที่ 2 จาก 34 หน่วยงานเช่นเดียวกัน

..เพิ่มเติม..