หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความเสียหาย โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข)

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแสตมป์ยาสูบด้วยรถยนต์นิรภัยหุ้มเกราะ พร้อมประกันภัยความเสียหาย โดยวิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข)

..เพิ่มเติม..