หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกจัดซื้อกาวHOT MELT ติดตะเข็บเครื่องมวนก้นกรอง

จัดซื้อกาวHOT MELT ติดตะเข็บเครื่องมวนก้นกรอง

หมวดหมู่ :

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/06/hotmelt-1.pdf
จัดซื้อกาวHOT MELT ติดตะเข็บเครื่องมวนก้นกรอง จำนวน 6,000 กก.

..เพิ่มเติม..