หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากรเป็น Oracle 12C

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคลากรเป็น Oracle 12C

..เพิ่มเติม..