หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับระบบ MES พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..