หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: เอกสารส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารรับรองความไม่เกี่ยวข้องฯ จัดซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเจาะรูกระดาษพันก้นกรอง Micro Laser จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..