หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

..เพิ่มเติม..