หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นพาเลทอัตโนมัติ ROBOTIC CIGARETTE CASE PALLET ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับหุ่นยนต์จัดเรียงหีบบุหรี่สำเร็จรูปบนแป้นพาเลทอัตโนมัติ ROBOTIC CIGARETTE CASE PALLET ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ

..เพิ่มเติม..