หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ส่งออกใบยากว่า 500 ตัน ในปีงบประมาณ 2564 TOAT exports 500 tons...

การยาสูบแห่งประเทศไทย ส่งออกใบยากว่า 500 ตัน ในปีงบประมาณ 2564 TOAT exports 500 tons of stripped form tobacco leaf in fiscal year 2021

หมวดหมู่ :

การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในประเทศไทย มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพของสินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยในปีงบประมาณ 2563 บริษัท JT International SA ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับนานาชาติ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และวางจำหน่ายใน 130 ประเทศทั่วโลก ได้ให้ความสนใจสั่งซื้อใบยาเบอร์เลย์อบแล้วจาก ยสท. โดยมีการทดสอบคุณภาพตัวอย่างใบยาที่สหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใบยาที่ทดสอบคุณภาพผ่านมาตรฐานที่กำหนดครบทุกด้าน บริษัทฯ จึงสั่งซื้อใบยาเบอร์เลย์อบแล้วจาก ยสท. เพื่อนำไปจำหน่ายยังประเทศปลายทาง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ยสท. ได้ส่งออกใบยาเบอร์เลย์อบแล้วไปสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ จำนวน 231,660 กก. และในเดือนพฤษภาคม 2564 ส่งออกไปราชอาณาจักรเบลเยียมจำนวน 267,300 กก. รวมยอดจำหน่ายใบยาเบอร์เลย์อบแล้วทั้งสิ้น จำนวน 498,960 กก.
ในการนี้ ยสท. ขอขอบคุณ บริษัท JT International SA ที่ให้ความไว้วางใจในคุณภาพใบยาของ ยสท.
ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ใบยาของไทยเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกแล้ว ยังเป็นการช่วยสนับสนุนชาวไร่ยาสูบไทย
ที่ได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณการรับซื้อใบยาสูบของ ยสท. ตั้งแต่ฤดูการผลิต 2562/2563
Tobacco Authority of Thailand (TOAT), the manufacturer and distributor of tobacco products in Thailand, strives for excellence in customer satisfaction by continuously improving our products and processes as well as fulfilling customers’ varied requirements. In fiscal year 2020, JT International SA (JTI), an international manufacturer of tobacco products headquartered in Geneva Switzerland, with its products sold in 130 countries worldwide, had an interest in purchasing Thai Burley tobacco leaf from TOAT.
Upon procurement process, JTI requested for product inspections which were done onsite and by sending leaf samples to JTI’s quality assurance laboratories in three different destinations, namely the Federation of Malaysia, the Federal Republic of Germany and Japan. The purchase of 498,960 kg. of Burley tobacco leaf was made consequently after the leaf samples passed all certain quality standards. In February 2021, TOAT exported 231,660 kg of Thai Burley tobacco leaf to the Republic of the Philippines and 267,300 kg to the Kingdom of Belgium in May 2021.
In this regard, TOAT would like to thank JTI for trusting in the quality of our tobacco leaf, which is not only promoting TOAT as a center of high quality tobacco leaf for global market, It also helps support Thai tobacco farmers who have been affected by the reduction of tobacco purchases from TOAT since the 2019/2020 seasonal production.

กองสื่อสารองค์กร

..เพิ่มเติม..