หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Bidding(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ปีงบประมาณ 2565 - 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง TOR) ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ปีงบประมาณ 2565 – 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..