หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

..เพิ่มเติม..