หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาแรงงานจัดเตรียมงานต่างๆ ณ ฝ่ายการพิมพ์ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 รายการ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่ ฝจพ.b.02/09/64)

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..