หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่าง - ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 รายการ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง – ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 รายการ จำนวน 8 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..