หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครนอัตโนมัติ SRM System และระบบสายพานลำเลียงบุหรี่ Conveyor System

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครนอัตโนมัติ SRM System และระบบสายพานลำเลียงบุหรี่ Conveyor System

..เพิ่มเติม..