หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะ จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาด 7.8 มม. Cellulose Acetate (คาดสีแดง) จำนวน 200,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาด 7.8 มม. Cellulose Acetate (คาดสีแดง) จำนวน 200,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..