หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้งานกับเครื่องบรรจุซอง ALFA RAM จำนวน 25 ชุด

จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์วันที่บนซองบุหรี่แบบ IN-LINE ยี่ห้อ VIDEO JET (แบบไม่รวมอะไหล่) ใช้งานกับเครื่องบรรจุซอง ALFA RAM จำนวน 25 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างhttps://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2021/06/video-jet-1.pdf

..เพิ่มเติม..