หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่อาคารคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์จ่ายไฟ 115/22kV ภายในสถานีไฟฟ้าย่อย ที่อาคารคารศูนย์พลังงาน (B-03) ยสท. อยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..