หน้าแรกเกี่ยวกับองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เรียกเงิน...ปลอมบัญชีสอบบรรจุ

ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เรียกเงิน…ปลอมบัญชีสอบบรรจุ


ตัวอย่างกรณีลงโทษทางวินัย เรื่อง เรียกเงิน…ปลอมบัญชีสอบบรรจุ  ที่มาข้อมูล : สำนักกฎหมาย

..เพิ่มเติม..