หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาตู้ MDB-EMDB-COP Bank ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาตู้ MDB-EMDB-COP Bank ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..