หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ SCADA Server เครื่องพิมพ์ Gravure แบบป้อนม้วน 8 หน่วยพิมพ์ (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อรองรับระบบ MES พร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบมาณ พ.ศ. 2564

หมวดหมู่ :

รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง P64060005370

..เพิ่มเติม..