หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS VE ๗๐ N๐. ๒๕ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่สำหรับใช้กับเครื่องมวนบุหรี่ PROTOS VE ๗๐ N๐. ๒๕ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ รายการ

..เพิ่มเติม..